Betingelser og vilkår

Når du bruker Norgea.no, forstår og godkjenner du at:

  1. Det er gratis å bruke Norgea.no.
  2. Norgea.no brukes på eget ansvar. Alle brukere har ansvar for egen aktivitet på nettsiden. Leseren av nettsiden er selv ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå på datamaskinen eller tap av data som skyldes ved bruk av Norgea.no eller ved å åpne en e-post som Norgea.no har sendt.
  3. Norgea.no tar ikke på seg ansvaret for at de publiserte nyhetene fra de forskjellige mediegruppene er korrekte, resultater som du får eller påliteligheten til innhold via de eksterne nettsidene. Norgea.no står ikke ansvarlig for nyhetsinnholdet og dets troverdighet. Dette er det de eksterne nyhetsmediene som står ansvarlig for. 
  4. Norgea.no får nyheter fra forskjellige mediegrupper og sender leseren videre til kilden. Norgea.no kan derfor ikke holdes ansvarlig for innholdet på disse eksterne nettsidene.
  5. Det settes pris på at du rapporterer feil du finner til Norga.no, slik at det kan rettes opp eller fjernes.
  6. Leseren må selv følge oppdateringer om betingelser og vilkår. Norgea.no er ikke forpliktet til å informere sine lesere om oppdateringer.
  7. Av sikkerhetsmessige grunner, lagres IP-adressen til brukeren og opplysninger gitt i kontaktskjemaet, men dette deles ikke med tredjepartsbrukere, med mindre ved etterspørsel fra norske myndigheter. Norgea.no står ikke ansvarlig for og kan heller ikke gi garanti for beskyttelse mot dataangrep.
  8. Alle typer datakriminalitet mot Norgea.no vil bli politianmeldt. (https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/2001-11-23-1)

 

Sist endret: 21.mars 2022

 

Norgea, Norges mest aktuelle nettside

 

       App Store                        Google Play

iOS