Dette har ikke skjedd på 40 år

Konsekvensene kan bli store.

Dette har ikke skjedd på 40 år
Konsekvensene kan bli store.