Digital masseovervåking

Forslaget til ny etterretningslov vil begrense vår frihet og vårt demokrati. Den må endres.

Digital masseovervåking
Forslaget til ny etterretningslov vil begrense vår frihet og vårt demokrati. Den må endres.