Etter flere dårlige år, meldes det om mye reker

Første halvår beskrives som forferdelig, men nå opplever flere at rekefisket tatt seg opp.

Etter flere dårlige år, meldes det om mye reker
Første halvår beskrives som forferdelig, men nå opplever flere at rekefisket tatt seg opp.