EU-parlamentet til kraftig angrep på Fifa

Hevder korrupsjonen er utstrakt, systematisk og dypt forankret i organisasjonen.

EU-parlamentet til kraftig angrep på Fifa
Hevder korrupsjonen er utstrakt, systematisk og dypt forankret i organisasjonen.