Ingen skal drukne i Norge

I sommer døde 40 mennesker av drukning. Vi trenger en nasjonal nullvisjon og handlingsplan for drukningsforebygging.

Ingen skal drukne i Norge
I sommer døde 40 mennesker av drukning. Vi trenger en nasjonal nullvisjon og handlingsplan for drukningsforebygging.