«Ingen» velger å bli fastlege

Fastlegeordningen kan kollapse om ikke regjeringen hoster opp tiltak for å gjøre det mer attraktivt for leger å bli – og forbli – fastlege.

«Ingen» velger å bli fastlege
Fastlegeordningen kan kollapse om ikke regjeringen hoster opp tiltak for å gjøre det mer attraktivt for leger å bli – og forbli – fastlege.