Kompensasjon av koronautgifter

Regjeringen lover nå kommunene 7,3 milliarder kroner i kompensasjon for koronautgiftene som de selv måtte legge ut for på starten av året. Tromsø kommune skal få 70 millioner kroner, noe ordfører Gunnar Wilhelmsen er svært fornøyd med. I tillegg skal Statsforvalteren i Troms og Finnmark få 60 millioner kroner i skjønsmidler.

Kompensasjon av koronautgifter
Regjeringen lover nå kommunene 7,3 milliarder kroner i kompensasjon for koronautgiftene som de selv måtte legge ut for på starten av året. Tromsø kommune skal få 70 millioner kroner, noe ordfører Gunnar Wilhelmsen er svært fornøyd med. I tillegg skal Statsforvalteren i Troms og Finnmark få 60 millioner kroner i skjønsmidler.