Koronamilliarder til kommunene i saldert budsjett

Regjeringen vil gi kommunene 7,3 milliarder kroner mer i koronakompensasjon enn det som hittil er bevilget. Pengene foreslås gitt i det nysalderte budsjettet.

Koronamilliarder til kommunene i saldert budsjett
Regjeringen vil gi kommunene 7,3 milliarder kroner mer i koronakompensasjon enn det som hittil er bevilget. Pengene foreslås gitt i det nysalderte budsjettet.