Misbruk av tall

Kvinner og menn, som to grupper, tjener ikke det samme. Det er hverken provoserende eller problematisk.

Misbruk av tall
Kvinner og menn, som to grupper, tjener ikke det samme. Det er hverken provoserende eller problematisk.