Nei, det blir ikke masseovervåking av norske borgere

E-loven gir et tryggere Norge ved at man lettere kan oppdage trusler i det digitale rom.

Nei, det blir ikke masseovervåking av norske borgere
E-loven gir et tryggere Norge ved at man lettere kan oppdage trusler i det digitale rom.