Samtidig som Ingrid jobba med ein TV-serie om demens, fekk faren sjukdommen

Nå etterlyser programleiar Ingrid Gjessing Linhave ei betre demensomsorg, der både den sjuke og dei pårørande blir betre tatt vare på.

Samtidig som Ingrid jobba med ein TV-serie om demens, fekk faren sjukdommen
Nå etterlyser programleiar Ingrid Gjessing Linhave ei betre demensomsorg, der både den sjuke og dei pårørande blir betre tatt vare på.