Skal Nordlandssykehuset heretter styres av PCI-motstandere fra Tromsø?

I løpet av kort tid er hele toppledelsen i Helse Nord skiftet ut. Og de fleste av de som tar over kommer fra UNN i Tromsø og sto sentralt i den bitre PCI-kampen.

Skal Nordlandssykehuset heretter styres av PCI-motstandere fra Tromsø?
I løpet av kort tid er hele toppledelsen i Helse Nord skiftet ut. Og de fleste av de som tar over kommer fra UNN i Tromsø og sto sentralt i den bitre PCI-kampen.