Slipp ungdommen til

Ungdom er underrepresentert i politiske organer. Det er på tide å la dem bli hørt.

Slipp ungdommen til
Ungdom er underrepresentert i politiske organer. Det er på tide å la dem bli hørt.