Ti til sjukehus med augeskadar

Ti personar fekk behandling for augeskadar på sjukehus i Noreg etter oppskyting av fyrverkeri. To av dei brukte vernebriller, viser tal Haukeland sjukehus har samla inn. Halvparten av dei skadde er barn.

Ti til sjukehus med augeskadar
Ti personar fekk behandling for augeskadar på sjukehus i Noreg etter oppskyting av fyrverkeri. To av dei brukte vernebriller, viser tal Haukeland sjukehus har samla inn. Halvparten av dei skadde er barn.