Tjømesaken: – Har utført mye gratisarbeid

Tjømesaken: – Har utført mye gratisarbeid