Trist å definere dårlig råd som et innvandringsproblem

Familiene som lever i fattigdom har ikke behov for å bli fortalt årsaken til fattigdommen, men løsninger til hvordan de kan komme seg ut av den.

Trist å definere dårlig råd som et innvandringsproblem
Familiene som lever i fattigdom har ikke behov for å bli fortalt årsaken til fattigdommen, men løsninger til hvordan de kan komme seg ut av den.