Utval om Kongsberg-drapa: Manglande samarbeid og lite ressursar

Avgrensa tilfang av ressursar var avgjerande for at gjerningspersonen ikkje vart stansa tidlegare, heiter det i evalueringa av Kongsberg-drapa.

Utval om Kongsberg-drapa: Manglande samarbeid og lite ressursar
Avgrensa tilfang av ressursar var avgjerande for at gjerningspersonen ikkje vart stansa tidlegare, heiter det i evalueringa av Kongsberg-drapa.