Vi kan ikke akseptere at Anniken Huitfeldt har en så tilbakelent holdning

NFF kan ikke stå alene i kampen for arbeiderne i Qatar. Vi trenger en samlet norsk innsats.

Vi kan ikke akseptere at Anniken Huitfeldt har en så tilbakelent holdning
NFF kan ikke stå alene i kampen for arbeiderne i Qatar. Vi trenger en samlet norsk innsats.