Vi må hedre Shabana med et minnesmerke 

Vi har mistet en av våre beste talenter. Hun må hedres og minnes for sin innsats, slik at hennes fotavtrykk ikke glemmes.

Vi må hedre Shabana med et minnesmerke 
Vi har mistet en av våre beste talenter. Hun må hedres og minnes for sin innsats, slik at hennes fotavtrykk ikke glemmes.