Vil bruke jerv for å få bukt med skrantesjuke

Venstres Ola Elvestuen tar opp igjen ideen om å la jerven få fotfeste på Hardangervidda. Det får Bondelaget til å reagere.

Vil bruke jerv for å få bukt med skrantesjuke
Venstres Ola Elvestuen tar opp igjen ideen om å la jerven få fotfeste på Hardangervidda. Det får Bondelaget til å reagere.